Zeměpis
(Audiovizuální aktivity)

Evropa - rychlokvíz

Doporučený ročník: 8
Předmět: zeměpis
Cíl aktivity: zopakovat probrané učivo Evropy formou otázek
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: evropa-rychlokviz.pdf

James Cook

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: zeměpis
Cíl aktivity: podle audio popisu vyznačit na mapě objevitelské plavby Jamese Cooka
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: james-cook.pdf

LOST

Téma: základní zeměpisné objekty (hora, kopec, jezero, řeka apod.)
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za správné používání technologie), Mediální výchova (závislost na technologii a potenciální korupci)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: zeměpis
Mezipředmětové vazby: informační a komunikační technologie (ict)

Připojený soubor: Připojený soubor: lost.doc

Panamský průplav

Doporučený ročník: 7
Předmět: zeměpis
Mezipředmětové vazby: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: zodpovědět otázky o výstavbě Panamského průplavu na základě videa
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: panamsky-pruplav.pdf

STEVE KNOWS

Průřezové téma: Environmentální výchova (klima a krajina České republiky a možné změny v budoucnu), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Česká republika a její sousedé, Česká republika na mezinárodní scéně)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: zeměpis
Mezipředmětové vazby: informační a komunikační technologie (ict), občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: steve-knows.doc

THE PLANETS

Téma: tělesa sluneční soustavy
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snižování své uhlíkové stopy), Environmentální výchova (skleníkový efekt na Venuši a Zemi)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: zeměpis
Mezipředmětové vazby: biologie, fyzika, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: the-planets.doc

THE SOLAR SYTEM TO SCALE

Téma: velikost a vzdálenost těles sluneční soustavy

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: zeměpis
Mezipředmětové vazby: biologie, fyzika, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: solar-system-to-scale.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010