Přírodopis
(Aktivity doporučené pro 9. ročník ZŠ)

Co jíme - domino

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: rozšířit slovní zásobu týkající se jídla a stravování a uvědomit si, co jíme
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: co-jime-domino-3listy.pdf

Description of Animals

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

Dinosauři - otázky a odpovědi

Doporučený ročník: 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: k odpovědi přiřadit správnou otázku
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dinosauri-otazky-a-odpovedi-4listy.pdf

First Aid

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

FUNNY FOREST

Téma: fauna Jizerských hor, jednoduchá klasifikace
Průřezové téma: Mediální výchova (jak jsou divoká zvířata a hrozba s nimi spojená prezentována v tisku), Osobnostní a sociální výchova (znát místní prostředí), Environmentální výchova (ochrana životního prostředí, vztah mezi přírodou a člověkem), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (evropská spolupráce při ochraně zvěře a přirozeného prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: funny-forest.doc

Genetika - definice slov

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: k termínu najít jeho správnou definici
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: genetika-definice-slov-3listy.pdf

Jsi smraďoch?

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zábavnou formou rozšířit slovní zásobu týkající se osobní hygieny
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: jsi-smradoch-2listy.pdf

Planeta Země - doplň text

Doporučený ročník: 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, fyzika
Cíl aktivity: do textu doplnit chybějící slova z tabulky
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: planeta-zeme-dopln-text.pdf

Pod lupou

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: rozpoznat předměty, které jsou vyobrazeny zvětšené
Časový nárok: 5 - 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: pod-lupou-3listy.pdf

Strana: 1 <<... | ...>> 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010