Přírodopis
(Aktivity doporučené pro 8. ročník ZŠ)

Chuťové pohárky

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: na obrázku vyznačit chuťové pohárky
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: chutove-poharky.pdf

Co cítíš? - experiment

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: poslepu rozeznat různé pachy
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: co-citis-experiment.pdf

Co jíme - domino

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: rozšířit slovní zásobu týkající se jídla a stravování a uvědomit si, co jíme
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: co-jime-domino-3listy.pdf

Činnost srdce - experiment

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: měření pulsu po různě náročných aktivitách, za světla a potmě
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: cinnost-srdce-experiment.pdf

Description of Animals

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

Dokresli obličej

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova
Cíl aktivity: poslepu správně umístit části obličeje do prázdných ilustrací obličejů
Časový nárok: 15 minut

Faces

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

First Aid

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

FUNNY FOREST

Téma: fauna Jizerských hor, jednoduchá klasifikace
Průřezové téma: Mediální výchova (jak jsou divoká zvířata a hrozba s nimi spojená prezentována v tisku), Osobnostní a sociální výchova (znát místní prostředí), Environmentální výchova (ochrana životního prostředí, vztah mezi přírodou a člověkem), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (evropská spolupráce při ochraně zvěře a přirozeného prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: funny-forest.doc

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010