Přírodopis
(Aktivity doporučené pro 7. ročník ZŠ)

Animals: True or False

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Co dáme na talíř?

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: podpořit zdravé stravování
Časový nárok: různí se

Připojený soubor: Připojený soubor: co-dame-na-talir-4listy.pdf

Co je na tvé kartě?

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: vysvětlit pojmy, ostatní hádají, co to je
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: co-je-na-tve-karte.pdf

Co jsem za zvíře?

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: uhádnout popisované zvíře
Časový nárok: 15 - 20 minut

Description of Animals

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Deštné pralesy - doplň text

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: doplnit text o typech deštných pralesů
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: destne-pralesy-dopln-text.pdf

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

First Aid

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Food ball

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: do vět doplnit správné slovo
Časový nárok: 10

Připojený soubor: Připojený soubor: food-ball.pdf

Food Chains

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010