Přírodopis
(Aktivity doporučené pro 6. ročník ZŠ)

An Animal or a Human

Doporučený ročník: 6.
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Cíl aktivity: roztřídit části těla na lidské a zvířecí, nakreslit smyšlené zvíře podle popisu
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: an-animal-or-a-human.pdf

Animals: True or False

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Co dáme na talíř?

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: podpořit zdravé stravování
Časový nárok: různí se

Připojený soubor: Připojený soubor: co-dame-na-talir-4listy.pdf

Co jsem za zvíře?

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: uhádnout popisované zvíře
Časový nárok: 15 - 20 minut

Description of Animals

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

Drobní živočichové - osmisměrka

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: najít slova v osmisměrce
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: drobni-zivocichove-osmismerka.pdf

First Aid

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

FUNNY FOREST

Téma: fauna Jizerských hor, jednoduchá klasifikace
Průřezové téma: Mediální výchova (jak jsou divoká zvířata a hrozba s nimi spojená prezentována v tisku), Osobnostní a sociální výchova (znát místní prostředí), Environmentální výchova (ochrana životního prostředí, vztah mezi přírodou a člověkem), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (evropská spolupráce při ochraně zvěře a přirozeného prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: funny-forest.doc

Hmyz - části těla

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: popsat části těla hmyzu
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hmyz-casti-tela.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | ...>> 3

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010