Přírodopis
(Audiovizuální aktivity)

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

FUNNY FOREST

Téma: fauna Jizerských hor, jednoduchá klasifikace
Průřezové téma: Mediální výchova (jak jsou divoká zvířata a hrozba s nimi spojená prezentována v tisku), Osobnostní a sociální výchova (znát místní prostředí), Environmentální výchova (ochrana životního prostředí, vztah mezi přírodou a člověkem), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (evropská spolupráce při ochraně zvěře a přirozeného prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: funny-forest.doc

Nejnebezpečnější zvíře

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: porozumění mluvenému projevu, schopnost odpovědět na otázky, dovědět se, které zvíře je nejnebezpečnější
Časový nárok: 20 minut

Planeta Země - doplň text

Doporučený ročník: 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, fyzika
Cíl aktivity: do textu doplnit chybějící slova z tabulky
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: planeta-zeme-dopln-text.pdf

STEVE'S ANATOMY

Téma: anatomie, kosti a důležité orgány lidského těla
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost a spolehlivost), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (zdravotní péče v Evropské unii)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: steves-anatomy.docx

TIME MACHINE

Téma: historie Země, základní geologické členění
Průřezové téma: Mediální výchova (reprezentace fantazie a reality ve filmech Hollywoodu), Environmentální výchova (dynamičnost a stresy populace)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, chemie, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: time-machine.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010