Občanská výchova
(Aktivity doporučené pro 8. ročník ZŠ)

At Work

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Behave Environmentally Friendly

Doporučený ročník: 7,8
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Bezpečnostní symboly

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: chemie, fyzika
Cíl aktivity: k symbolu přiřadit jeho význam
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-3listy.pdf

Bydlení

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: diskutovat na téma bydlení, rozpoznat pravdivé/nepravdivé tvrzení
Časový nárok: 20 minut

Co mě čeká?

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: dozvědět se svůj osud
Časový nárok: 20 minut

Dobrý kamarád

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zamyslet se, jaký by měl být náš opravdový kamarád
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dobry-kamarad.pdf

DON'T ACT LIKE THAT

Téma: temperament a lidské vztahy
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (hodnocení bohatství v poměru bohatý hollywoodský herec a chudý africký farmář), Mediální výchova (kultura a soukromí celebrit pohledem tisku, role a status herců)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: dont-act-like-that.doc

Důležitá čísla a data - bingo

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: vyprávět o důležitých osobních událostech a jevech
Časový nárok: 15 minut

HOW IT STARTED

Téma: patriotismus, rodná země, jak je vnímána Česká rep.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vztah k rodné zemi), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vnímání České rep. a mezinárodní postavení), Mediální výchova (jak je Česká rep. prezentována v zahraničních médiích)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: how-it-all-started.doc

Index tělesné hmotnosti

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis, matematika
Cíl aktivity: vypočet vlastního BMI
Časový nárok: 10 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010