Občanská výchova
(Audiovizuální aktivity)

DON'T ACT LIKE THAT

Téma: temperament a lidské vztahy
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (hodnocení bohatství v poměru bohatý hollywoodský herec a chudý africký farmář), Mediální výchova (kultura a soukromí celebrit pohledem tisku, role a status herců)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: dont-act-like-that.doc

HOW IT STARTED

Téma: patriotismus, rodná země, jak je vnímána Česká rep.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vztah k rodné zemi), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vnímání České rep. a mezinárodní postavení), Mediální výchova (jak je Česká rep. prezentována v zahraničních médiích)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: how-it-all-started.doc

STAY AT HOME

Téma: nepsaná společenská pravidla, kulturní rozdíly a společensky přijatelné chování
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vnímání cizích zemí), Multikulturní výchova (kulturní rozdíly týkající se společensky přijatelného chování), Mediální výchova (stereotypy v moderní žurnalistice)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: stay-at-home.doc

THE CRIMINAL QUIZ

Téma: protiprávní jednání a právo v každodenním životě
Průřezové téma: Výchova demokratického občana (zákon, práva), Multikulturní výchova (rozdíly v zákonech a systémech ve světě), Mediální výchova (formáty a důvody oblíbenosti show)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: the-criminal-quiz.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010