Občanská výchova

At Work

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Bankovní služby

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: vyplnit křížovku
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bankovni-sluzby.pdf

Behave Environmentally Friendly

Doporučený ročník: 7,8
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Bezpečnostní symboly

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: chemie, fyzika
Cíl aktivity: k symbolu přiřadit jeho význam
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-3listy.pdf

Bydlení

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: diskutovat na téma bydlení, rozpoznat pravdivé/nepravdivé tvrzení
Časový nárok: 20 minut

Chudoba - test

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zjistit, co žáci vědí o chudobě
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: chudoba-test.pdf

Co mě čeká?

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: dozvědět se svůj osud
Časový nárok: 20 minut

Členové rodiny

Doporučený ročník: 7
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: ujasnit si rodinné vazby, z pracovního listu rozpoznat nepravdivou tezi
Časový nárok: 30 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: clenove-rodiny.pdf

Demokracie x totalita

Doporučený ročník: 7
Předmět: občanská výchova - výchova demokratického občana
Cíl aktivity: rozlišit znaky demokracie a totality
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: demokracie-x-totalita.pdf

Dobrý kamarád

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zamyslet se, jaký by měl být náš opravdový kamarád
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dobry-kamarad.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010