Matematika
(Aktivity doporučené pro 6. ročník ZŠ)

2D Shape Jungle

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

A FRACTION OF A PARTY

Téma: dělení zlomků
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (vyjednávání, dělání kompromisů)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: a-fraction-of-a-party.doc

At a Party

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

BANK OF STEVE

Téma: výpočet jednoduchého a složeného úročení
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní finance a dluhy), Mediální výchova (role reklamy na luxusní zboží), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vliv úvěrů a dluhů na celosvětovou ekonomiku)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: bank-of-steve.doc

BIZARRE BAZAARE

Téma: poměr, převod měn
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (přesvědčování druhých a manipulace s lidmi), Multikulturní výchova (systém smlouvání v jiné zemi)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: bizarre-bazaare.doc

Czech Republic in Numbers

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel

Doporučený ročník: 6
Předmět: matematika
Cíl aktivity: čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: cteni-psani-a-porovnavani-desetinnych-cisel-2listy.pdf

Draw an Angle

Doporučený ročník: 6
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Dvojrozměrné geometrické tvary - smyčka

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: matematika
Cíl aktivity: umět rozlišovat a pojmenovat rovinné obrazce
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dvojrozmerne-geometricke-tvary.pdf

Fractions-quiz

Doporučený ročník: 6
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Strana: 1 <<... | 2 | ...>> 3

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010