Matematika
(Audiovizuální aktivity)

A FRACTION OF A PARTY

Téma: dělení zlomků
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (vyjednávání, dělání kompromisů)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: a-fraction-of-a-party.doc

BANK OF STEVE

Téma: výpočet jednoduchého a složeného úročení
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní finance a dluhy), Mediální výchova (role reklamy na luxusní zboží), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vliv úvěrů a dluhů na celosvětovou ekonomiku)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: bank-of-steve.doc

BIZARRE BAZAARE

Téma: poměr, převod měn
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (přesvědčování druhých a manipulace s lidmi), Multikulturní výchova (systém smlouvání v jiné zemi)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: bizarre-bazaare.doc

PYTHAGOREAN RUN FUN

Téma: Pythagorova věta
Průřezové téma: Environmentální výchova (expanze zastavěných ploch)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: pythagorean-fun-run.doc

Vlastnosti funkcí

Doporučený ročník: 9
Předmět: matematika
Cíl aktivity: rozeznání vlastností funkcí, definičních oborů
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: vlastnosti-funkci-2listy.pdf

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010