Informační a komunikační technologie
(Aktivity doporučené pro 7. ročník ZŠ)

Adjectives

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Bingo

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: opakování slovní zásoby pro hardware a software
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bingo-3listy.pdf

Brainstorming

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: zopakovat libovolnou slovní zásobu
Časový nárok: 10 minut

CAT E-MAIL

Téma: aplikace internetové komunikace
Průřezové téma: Mediální výchova (rostoucí prostředky komunikace a potenciál pro dezinformace), Osobnostní a sociální výchova (čas strávený chatováním a potenciál nebezpečí od jiných uživatelů), Environmentální výchova (vytváření a skladování digitálního obsahu a s tím spojený vliv na živ.prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: cat-e-mail.doc

Chatování

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: "kontrolované" chatování
Časový nárok: 5 minut a více (dle potřeby a tématu)

Připojený soubor: Připojený soubor: chatovani.pdf

Computer Parts

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Dobré a špatné webové stránky

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: shrnout kritéria, podle kterých hodnotíme kvalitu webové stránky; uvědomit si, co dělá dobrou webovou stránku a co špatnou
Časový nárok: 15 minut

E-mail

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

E-shopy

Doporučený ročník: 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: identifikovat náležitosti správného internetového obchodu
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: e-shopy.pdf

Excel - řazení dat

Doporučený ročník: 7
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: v tabulkovém editoru srovnat seznam třídy podle zadaných hodnot
Časový nárok: 15 minut (dle velikosti skupiny)

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010