Informační a komunikační technologie
(Audiovizuální aktivity)

CAT E-MAIL

Téma: aplikace internetové komunikace
Průřezové téma: Mediální výchova (rostoucí prostředky komunikace a potenciál pro dezinformace), Osobnostní a sociální výchova (čas strávený chatováním a potenciál nebezpečí od jiných uživatelů), Environmentální výchova (vytváření a skladování digitálního obsahu a s tím spojený vliv na živ.prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: cat-e-mail.doc

TEACH TOUR

Téma: základní komponenty počítače
Průřezové téma: Mediální výchova (změny ve zpravodajství a žurnalistice s nárůstem počítačů), Environmentální výchova (elektroodpad, bezpečná likvidace)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: tech-tour.docx

THE INTERWEB?

Téma: struktura internetu a World Wide web a pokrytí
Průřezové téma: Mediální výchova (globální přístup k internetu, globální pokrytí), Osobnostní a sociální výchova (závislost na technologiích)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: the-interweb.doc

TIME-WASTER

Téma: surfování po internetu a bezpečné používání internetu
Průřezové téma: Mediální výchova (rostoucí moc a kontrola informací prostřednictvím vyhledávačů, obsáhlé webové stránky a softwarové společnosti), Osobnostní a sociální výchova (efektivní využití času, nesoustředěnost)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: time-waster.doc

Word - Jak umíš psát?

Doporučený ročník: 6
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: v textovém procesoru upravit text (písmo) dle zadaných požadavků
Časový nárok: 10 minut

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010