Hudební a výtvarná výchova
(Aktivity doporučené pro 7. ročník ZŠ)

Be a Superstar!

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro melodii a rytmus, procvičit dovednost čtení
Časový nárok: 15 minut

Bee, Beetle, Bee, Beetle

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro rytmus pomocí slov o různém počtu slabik
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bee-beetle-bee-beetle.pdf

COCTAIL COCK-UP

Téma: hudební žánry a móda
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby), Mediální výchova (kultura a image v hudebním odvětví), Osobnostní a sociální výchova (přijetí vrstevníků a začlenění do skupiny), Environmentální výchova (znečišťování prostředí hlukem)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: coctail-cock-up.doc

DANCING FOOL

Téma: chronologické dějiny hudby
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: dancing-fool.docx

Dav lidí

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: vyjádření charakteru malbou; užití teplých a studených tónů
Časový nárok: 45 minut

Describe the Face

Doporučený ročník: 7,8
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Dialog

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: emotivně rozlišit rozhovor prostřednictvím linií a barev
Časový nárok: 90 minut

Express the music

Doporučený ročník: 6., 7.
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: tělesná výchova
Cíl aktivity: pozorně poslouchat a vnímat hudbu, vyjádřit své pocity pohybem
Časový nárok: 15 minut

Hidden Letters

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Hudební nástroje - šibenice

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: uhádnout hudební nástroje
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hudebni-nastroje-sibenice.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010