Hudební a výtvarná výchova
(Aktivity doporučené pro 6. ročník ZŠ)

Abeceda

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: výroba pomůcky pro mladší žáky na výuku angličtiny (kartičky s písmeny a obrázky), spojení slova a obrazu
Časový nárok: 45 minut

Adjective describing all

Doporučený ročník: 6.
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: na základě čtyř obrázků najít společné přídavné jméno, připravit a výtvarně ztvárnit podobný úkol pro ostatní spolužáky
Časový nárok: 45 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: adjective-describing-all-ppp.ppt

Animal Offsprings

Doporučený ročník: 6
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Be a Superstar!

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro melodii a rytmus, procvičit dovednost čtení
Časový nárok: 15 minut

Bee, Beetle, Bee, Beetle

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro rytmus pomocí slov o různém počtu slabik
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bee-beetle-bee-beetle.pdf

Co se vylíhlo z vejce

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, přírodopis
Cíl aktivity: dokreslovaná koláž
Časový nárok: 90 minut

COCTAIL COCK-UP

Téma: hudební žánry a móda
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby), Mediální výchova (kultura a image v hudebním odvětví), Osobnostní a sociální výchova (přijetí vrstevníků a začlenění do skupiny), Environmentální výchova (znečišťování prostředí hlukem)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: coctail-cock-up.doc

DANCING FOOL

Téma: chronologické dějiny hudby
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: dancing-fool.docx

Dav lidí

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: vyjádření charakteru malbou; užití teplých a studených tónů
Časový nárok: 45 minut

Express the music

Doporučený ročník: 6., 7.
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: tělesná výchova
Cíl aktivity: pozorně poslouchat a vnímat hudbu, vyjádřit své pocity pohybem
Časový nárok: 15 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010