Hudební a výtvarná výchova
(Audiovizuální aktivity)

COCTAIL COCK-UP

Téma: hudební žánry a móda
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby), Mediální výchova (kultura a image v hudebním odvětví), Osobnostní a sociální výchova (přijetí vrstevníků a začlenění do skupiny), Environmentální výchova (znečišťování prostředí hlukem)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: coctail-cock-up.doc

DANCING FOOL

Téma: chronologické dějiny hudby
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis

Připojený soubor: Připojený soubor: dancing-fool.docx

PAINT IT BLACK

Téma: běžné techniky a materiály používané v umění
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (diskuse o globálním trhu s uměním), Mediální výchova (úloha televize jako vzdělávacího a vychovávajícího média), Osobnostní a sociální výchova (umět respektovat názory a pocity ostatních lidí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: paint-it-black.docx

THE AIR GUITAR

Téma: rozdělení hudebních nástrojů
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (dokázat ocenit talentované lidi a schopnosti druhých)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: the-air-guitar.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010