Hudební a výtvarná výchova

A Design for Life: Manic Street Preachers

Doporučený ročník: 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: seřadit text do správného pořadí
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: a-design-for-life-manic.pdf

Abeceda

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: výroba pomůcky pro mladší žáky na výuku angličtiny (kartičky s písmeny a obrázky), spojení slova a obrazu
Časový nárok: 45 minut

Adjective describing all

Doporučený ročník: 6.
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: na základě čtyř obrázků najít společné přídavné jméno, připravit a výtvarně ztvárnit podobný úkol pro ostatní spolužáky
Časový nárok: 45 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: adjective-describing-all-ppp.ppt

Animal Offsprings

Doporučený ročník: 6
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Be a Superstar!

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro melodii a rytmus, procvičit dovednost čtení
Časový nárok: 15 minut

Bee, Beetle, Bee, Beetle

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro rytmus pomocí slov o různém počtu slabik
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bee-beetle-bee-beetle.pdf

Blues, jazz a rokenrol na řece Mississippi

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: informační a komunikační technologie (ict)
Časový nárok: 90 minut

Business: Eminem

Doporučený ročník: 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: na základě poslechu seřadit text písnmičky do správného pořadí
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: busines-eminem-3listy.pdf

Cestování

Doporučený ročník: 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: kresba a malba; zachycení světadílů
Časový nárok: 90 minut

Co se vylíhlo z vejce

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, přírodopis
Cíl aktivity: dokreslovaná koláž
Časový nárok: 90 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 8

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010