Fyzika
(Audiovizuální aktivity)

ARCHIMEDES DRANK DIET COKE!

Téma: Archimédův zákon
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (obsah cukru v oblíbených potravinách)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: archimedes-drank-diet-coke.doc

BANANA BATTERY

Téma: baterie a elektrický obvod
Průřezové téma: Environmentální výchova (výroba baterií a jejich likvidace)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika

Připojený soubor: Připojený soubor: banana-battery.docx

POWER HUNGRY

Téma: výroba energie
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snížení spotřeby energie), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (investice a různé míry přijetí alternativních zdrojů energie), Výchova demokratického občana (protesty a demonstrace, NIMBY syndrom), Environmentální výchova (diskuse o výrobě energie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika

Připojený soubor: Připojený soubor: power-hungry.doc

WHAT NEWTON KNEW

Téma: Newtonův zákon o pohybu

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika

Připojený soubor: Připojený soubor: what-newton-knew.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010