Dějepis
(Aktivity doporučené pro 9. ročník ZŠ)

ANCIENT GREECE

Téma: řecké mýty, osobnosti a jejich schopnosti
Průřezové téma: Mediální výchova (současný nárůst talent show a reality show v TV), Osobnostní a sociální výchova (moc a odpovědnost, individuální sympatie a antipatie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: ancient-greece.docx

Anti-Jewish Rules

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

CHARLES IV

Téma: vláda Karla IV. a jeho myšlenky
Průřezové téma: Mediální výchova (historické nepřesnosti v médiích), Osobnostní a sociální výchova (kvality dobrého lídra)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: charles4.docx

Charles IV. Quiz

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Citáty slavných

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce se dvěma světoznámými citáty, vyprávění podle osnovy
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: citaty-slavnych.pdf

Československé bankovky

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: odhalit padělatele československých bankovek
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: ceskoslovenske-bankovky.pdf

Dějepisný kufr – osobnosti dějin

Doporučený ročník: 9.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, chemie, výtvarná výchova
Cíl aktivity: popsat za co nejkratší čas co největší počet osobností z českých a světových dějin
Časový nárok: 30 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dejepisny-kufr.ppt

Dopis z fronty

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: napsat krátký dopis z fronty, vybrat správné informace
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dopis-z-fronty.pdf

Napoleon´s Biography

Doporučený ročník: 9.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: umět se zeptat na chybějící informace v textu a zároveň najít potřebné informace v textu a zodpovědět kladenou otázku
Časový nárok: 45 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: napoleon´s-biography-prac.-list.doc

Normandie

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: odpověď na otázky o vylodění v Normandii
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: normandie.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | ...>> 3

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010