Dějepis
(Aktivity doporučené pro 7. ročník ZŠ)

ANCIENT GREECE

Téma: řecké mýty, osobnosti a jejich schopnosti
Průřezové téma: Mediální výchova (současný nárůst talent show a reality show v TV), Osobnostní a sociální výchova (moc a odpovědnost, individuální sympatie a antipatie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: ancient-greece.docx

CHARLES IV

Téma: vláda Karla IV. a jeho myšlenky
Průřezové téma: Mediální výchova (historické nepřesnosti v médiích), Osobnostní a sociální výchova (kvality dobrého lídra)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: charles4.docx

Charles IV. Quiz

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Charles University - křížovka

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: tvorba minulého času (aktivní, pasivní), stručně se seznámit s dějinami Univerzity Karlovy
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: charles-university-krizovka.pdf

Čeští králové – kdy a jak jsem zemřel

Doporučený ročník: 7.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: spojit české panovníky s letopočtem a způsobem jejich úmrtí
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: czech-kings-worksheet.pdf

Čeští panovníci

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: seřadit české panovníky
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: cesti-panovnici.pdf

Dovozci koření

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: poznat po chuti nebo vůni druh koření
Časový nárok: 15 minut

Gotická vitráž

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova
Cíl aktivity: vysvětlit pojem vitráž a jeho původ, popsat vitráž
Časový nárok: 15 minut

Leonardo da Vinci - lidské tělo

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: popsat pomocí obrázku Leonarda da Vinciho Vitruviův muž (Vitruvian man) části lidského těla
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: leonardo-da-vinci-lidske-telo.pdf

Na středověkém trhu

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: vytvořit atmosféru středověkého trhu, popsat výrobky jednotlivých řemeslníků
Časový nárok: 15 až 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: na-stredovekem-trhu.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | ...>> 3

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010