Dějepis
(Aktivity doporučené pro 6. ročník ZŠ)

ANCIENT GREECE

Téma: řecké mýty, osobnosti a jejich schopnosti
Průřezové téma: Mediální výchova (současný nárůst talent show a reality show v TV), Osobnostní a sociální výchova (moc a odpovědnost, individuální sympatie a antipatie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: ancient-greece.docx

Archeologové vykopali...

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: naučit se pojmenovat nádobí
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: archeologove-vykopali-2listy.pdf

Centuries

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

CHARLES IV

Téma: vláda Karla IV. a jeho myšlenky
Průřezové téma: Mediální výchova (historické nepřesnosti v médiích), Osobnostní a sociální výchova (kvality dobrého lídra)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: charles4.docx

Charles IV. Quiz

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Dějepisné termíny

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: definovat základní dějepisné termíny
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dejepisne-terminy.pdf

Egypt

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: upevnit si základní termíny ze starého Egypta
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: egypt.pdf

Excavations

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Historical Terms (Word Puzzle)

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Kalendář

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: přiřadit rok ke století
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: kalendar.pdf

Strana: 1 <<... | ...>> 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010