Dějepis
(Audiovizuální aktivity)

ANCIENT GREECE

Téma: řecké mýty, osobnosti a jejich schopnosti
Průřezové téma: Mediální výchova (současný nárůst talent show a reality show v TV), Osobnostní a sociální výchova (moc a odpovědnost, individuální sympatie a antipatie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: ancient-greece.docx

CHARLES IV

Téma: vláda Karla IV. a jeho myšlenky
Průřezové téma: Mediální výchova (historické nepřesnosti v médiích), Osobnostní a sociální výchova (kvality dobrého lídra)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: charles4.docx

POSTCARD FROM NOWHERE

Téma: úvod do dědictví rakousko-uherského císařství
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (význam evropských dějin při formování České rep.)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: postcards-from-nowhere.docx

WAY TO WAR

Téma: přehled událostí, které vedly k vypuknutí 2.světové války
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (minulé a současné vztahy a stereotypy v Evropě)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: way-to-war.docx

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010