Chemie
(Aktivity doporučené pro 9. ročník ZŠ)

ACID RAIN

Téma: chemie kyselého deště, chemické vzorce
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (důležitost mezinárodní spolupráce na odstranění škod), Mediální výchova (začlenění environmentálních událostí do médií), Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snižování znečištění), Environmentální výchova (příčiny a následky kyselých dešťů)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: acid-rain.docx

Acid Rain - Facts

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Alternativní zdroje energie - poloviční křížovka

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie - environmentální výchova
Cíl aktivity: porozumět problematice alternativních zdrojů energie, doplnit do křížovky chybějící slova
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: alternativ-zdroje-energie.pdf

Beketova řada kovů - ukryto ve větách

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: aplikovat zákonitosti řady reaktivity kovů na praktických příkladech
Časový nárok: 10 minut

Biochemie - karetní hra prší

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: zopakovat si základní informace o cukrech, tucích, bílkovinách a vitaminech
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: biochemie-karetni-hra-prsi.pdf

Building Materials

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Chemical Equations

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Chemické reakce - spojovačka

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: ke slovu přiřadit správný text
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: chemicke-reakce-spojovacka-2listy.pdf

Co je to za chemický prvek?

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: uspořádat písmena ve slově tak, aby vznikl název prvku
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: co-je-to-za-chemicky-prvek-2l.pdf

Drogy - křížovka

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zapamatovat si a porozumět základnímu rozdělení drog a souvisejícím pojmům
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: drogy-krizovka.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010