Chemie
(Audiovizuální aktivity)

ACID RAIN

Téma: chemie kyselého deště, chemické vzorce
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (důležitost mezinárodní spolupráce na odstranění škod), Mediální výchova (začlenění environmentálních událostí do médií), Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snižování znečištění), Environmentální výchova (příčiny a následky kyselých dešťů)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: acid-rain.docx

FUEL FAIL

Téma: uhlovodíky
Průřezové téma: Environmentální výchova (závislost na výrobcích z ropy), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (globální zdroje ropy)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie

Připojený soubor: Připojený soubor: fuel-fail.doc

Iontová skládačka

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: vytvořit iontové sloučeniny pomocí dílků skládačky
Časový nárok: 15 minut / 1 aktivita

Připojený soubor: Připojený soubor: iontova-skladacka-3listy.pdf

PERIODIC PUZZLE - PART 1

Téma: periodická tabulka - chemické prvky
Průřezové téma: Mediální výchova (věda a její reprezentace v médiích)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie

Připojený soubor: Připojený soubor: periodic-puzzle-1.doc

PERIODIC PUZZLE - PART 2

Téma: periodická tabulka - atomy
Průřezové téma: Mediální výchova (věda a její reprezentace v médiích)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: fyzika

Připojený soubor: Připojený soubor: periodic-puzzle-2.doc

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010