Chemie

ACID RAIN

Téma: chemie kyselého deště, chemické vzorce
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (důležitost mezinárodní spolupráce na odstranění škod), Mediální výchova (začlenění environmentálních událostí do médií), Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snižování znečištění), Environmentální výchova (příčiny a následky kyselých dešťů)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: acid-rain.docx

Acid Rain - Facts

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Alternativní zdroje energie - poloviční křížovka

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie - environmentální výchova
Cíl aktivity: porozumět problematice alternativních zdrojů energie, doplnit do křížovky chybějící slova
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: alternativ-zdroje-energie.pdf

Atom - čertova křížovka

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: porozumět pojmu atom v širších souvislostech
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: atom-certova-krizovka.pdf

Atom - zjisti fakta

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: fyzika
Cíl aktivity: najít odpovědi na otázky týkající se atomu
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: atom-zjisti-fakta-4listy.pdf

Atomy a molekuly - kvíz

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: aplikovat znalosti o atomu při řešení kvízových úloh
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: atomy-a-molekuly-kviz.pdf

Beketova řada kovů - ukryto ve větách

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: aplikovat zákonitosti řady reaktivity kovů na praktických příkladech
Časový nárok: 10 minut

Bezpečnostní symboly - obrázková křížovka

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: zopakovat si bezpečnostní symboly, s nimiž se můžeme setkat na chemikáliích
Časový nárok: 5 - 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-obrazkova-krizovka.pdf

Bezpečnostní symboly - pexeso

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: přiřadit symbolu správný výraz, porozumět značení chemických látek
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-pexeso-2listy.pdf

Biochemie - karetní hra prší

Doporučený ročník: 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: zopakovat si základní informace o cukrech, tucích, bílkovinách a vitaminech
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: biochemie-karetni-hra-prsi.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 8

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010