The Business Plan

Návrat do Science - přírodní vědy

The Business Plan - video

Podpůrné video pro modul The Business Plan. Video se zabývá aplikací základní matematiky (grafy, rovnice) při plánování jednoduchého podnikatelského záměru.
Související gramatika: grammar-focus-future-forms.pdf

Připojený soubor: Připojený soubor: the-business-plan.docx

Visuals and basic arithmetic operations

Level: pre-intermediate, intermediate
Language focus: numbers and figures
Skills focus: reading for comprehension, marking data in a graph, basic arithmetical operations
Suitable for: individual work, pair work, whole class
Time: 5−20 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: visual-and-basic-arithmetic-operations.pdf

Part-time job interviews

Level: intermediate
Language focus: mixed tenses
Skills focus: speaking: doing an interview for a seasonal job
Suitable for: pair work
Time: 10-20 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: part-time-job-interviews.pdf

Peoplegraph

Level: elementary
Skills focus: speaking: describing graph
Suitable for: whole class
Time: 10 minutes

Steve needs to paint the shop

Level: pre-intermediate, intermediate
Language focus: numbers and figures
Skills focus: reading for comprehension, marking data in a graph, basic arithmetical operations
Suitable for: individual work, pair work, whole class
Time: 10 - 15 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: steve-needs-to-paint-the-shop.pdf

To be or not to be self-employed?

Level: intermediate - advanced
Language focus: modals: can, must, have to
Skills focus: reading and speaking: expressing own opinions, giving reasons
Suitable for: whole class
Time: 15 or more minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: to-be-or-not-to-be-self-employed.pdf

Extension activities for The Business Plan

Další doplňkové výukové materiály a aktivity k modulu The Business Plan.

Návrat do Science - přírodní vědy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010