Science - přírodní vědy

As Old as the Hills

Tento modul se věnuje historii informačních technologií (www, internet, email apod.) s pomocí procvičování trpného rodu „Passive Voice“.

Big Black Bug

Tento model se věnuje biologickým otázkám se zaměřením na klasifikaci druhů provedenou na příkladu brouka. Modul procvičuje „Present Perfect“.

Dying to Diet

Tento modul se věnuje biologickým otázkám v oblasti zdraví a obezity a procvičuje frázová slovesa „Phrasal Verbs“.

Fireworks

Tento modul se zabývá tématikou z chemie (působení chemických prvků na barvu plamene) s rozvíjením jazykové zásoby v oblasti odstínů barev.

Holiday Confusion

Tento modul spojuje matematickou a fyzikální problematiku převodů fyzikálních jednotek (např. Fahrenheit vs. Celsius, kilometry vs. míle) s procvičením třetího kondicionálu.

In My Sights

Tento modul se zaměřuje na všeobecně známé fyzikální a biologické aspekty funkce oka s využitím modálních sloves „Modal Verbs“.

One too many!

Tento modul se zaměřuje na chemické reakce a problematiku alkoholu a využívá jazykovou strukturu pro vyjádření stížnosti „Making Complaints“.

Sky-High Professor

Tento modul se zaměřuje na problematiku fyziky (aerodynamika) s procvičováním „Question Tags“.

Soh Cah Toa Time

Tento modul se zaměřuje na matematiku probíranou prostřednictvím tématiky adrenalinových sportů.

Steve is Amazing

Tento modul se zaměřuje na biologii člověka (genetika apod.) s využitím vyjadřování pravděpodobnosti v minulém čase „Past Probability“.

Steviepedia

Tento modul se věnuje problematice spolehlivosti informací na internetu s rozvíjením jazykové dovednosti čtení a psaní.

Swimming in Chemistry?

Tento modul se věnuje obecným fyzikálním a chemickým vlastnostem vody a procvičuje použití určitých a neurčitých členů.

The Business Plan

Tento modul se zabývá využitím matematiky (grafy, rovnice) při plánování příjmu. Modul procvičuje budoucí čas „Future Simple“.

The Internet - A New Perspective

Tento modul se zaměřuje na problematiku sociálních sítí s využitím stupňování přídavných jmen „Comparatives and Superlatives“.

The Why Quiz

Tento model se věnuje problematice evoluce a procvičuje tvorbu otázek „Question Forming“.

What the...!?

Tento modul obsahuje tématiku lidského těla s využitím „Intensifying Adverbs“

Návrat do English EXTRA - angličtina pro SŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010