The Wordsmith

Návrat do Humanities - společenské vědy

Suffix – ion - kufr

Level: intermediate and above
Language focus: vocabulary items ended in – ion
Skills focus: listening, vocabulary practice; earning as many points for correct answers as possible
Suitable for: group work
Time: 30 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: suffix-ion-kufr-otazky.doc

Suffix – ness - crossword

Level: intermediate and above
Language focus: vocabulary items ended in – ness
Skills focus: reading, guessing the meaning of idioms from the context, completing a crossword, looking up vocabulary items in the dictionary
Suitable for: individual work
Time: 5 - 10 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: suffix-ness-crosswords.pdf

The Wordsmith - video

Podpůrné video pro modul The Wordsmith. Video se týká jazykových her a stavby slov.

Připojený soubor: Připojený soubor: the-wordsmith.doc

What´s the -ness?

Level: Intermediate
Language focus: adjectives
Skills focus: vocabulary practice, find a concept portrayed by four pictures
Suitable for: four to six competing teams
Time: 15 minutes

Připojený soubor: Připojený soubor: what-is-the-ness-ppp.ppt

Apple Pie

Level: any
Language focus: spelling
Skills focus: speaking: letters of the alphabet
Suitable for: whole class
Time: 5 minutes

Commonly misspelt words

Level: upper-intermediate and above
Language focus: spelling
Skills focus: reading and writing: commonly misspelled words
Suitable for: whole class
Time: 10 minutes

Missing letters

Level: any
Language focus: spelling
Skills focus: reading: completing the missing letter
Suitable for: whole class
Time: 5 minutes

Newspaper Spelling

Level: any
Language focus: word meaning
Skills focus: reading: searching for words and expressions in newspapers
Suitable for: individual work/group work
Time: 10 minutes

Spelling Basketball

Level: any
Language focus: spelling
Skills focus: writing: word spelling
Suitable for: teams
Time: 5 minutes

Spelling Bingo

Level: any
Language focus: spelling
Skills focus: writing and listening
Suitable for: individual work
Time: 10 minutes

Strana: 1 <<... | ...>> 2

Návrat do Humanities - společenské vědy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010