Humanities - společenské vědy

An Offensive Lunchbox

Tento modul otevírá multikulturní souvislosti různých stravovacích návyků za pomoci procvičování „Present Perfect“ .

Being British

Tento modul se zabývá občanskou výchovou, konkrétně tématy občanství a imigrace. Modul rozvíjí verbální reakce v oblasti diskuze a argumentace.

Dating Dilemmas

Tento modul se zaměřuje na občanskou výchovu v oblasti lidských vztahů a emocí s využitím přídavných jmen.

Global Warming - Bring it on!

Tento modul se zaměřuje na problematiku klimatických změn a relevantní slovní zásobu z mezipředmětových vazeb (geografie, biologie).

I am Caesar!

Tento modul se zaměřuje na antický Řím za doby Julia Caesara a procvičuje „Past Perfect“.

Kids Today!

Tento modul se zaměřuje na občanskou výchovu v oblasti drog a jejich legalizace s využitím frází popisujících příčiny a důsledky.

Lost Again

Tento modul zahrnuje tématiku geografie (např. orientace v mapách apod.) s využitím orientačních a navigačních pokynů.

Lost in Time

Tento modul se věnuje historické události pádu berlínské zdi pomocí procvičování nepřímé řeči „Reported Speech“.

Lost Metaphors

Tento modul se zaměřuje na interpretaci moderního umění s využitím struktur přirovnání a metafor.

Metadata Muddle

Tento modul se zaměřuje na problematiku odlišností různých ekosystémů s využitím vedlejších vět vztažných.

Music Man

Tento modul se zaměřuje na hudbu (rytmika, melodie apod.) a pracuje s jazykem v oblasti rýmů „Rhymes“.

Plate Tectonics

Tento modul se zaměřuje na geografickou, resp. geologickou problematiku (pohyby zemských desek, vulkanická činnost apod.) s rozvíjením dovednosti psaní.

Sky-High Steve

Tento modul se věnuje historii některých významných pamětihodností libereckého kraje a procvičuje určující a neurčující vztažné věty „Defining and Non-defining Relative Clauses“.

Teen Troubles

Tento modul je postavený na tématice občanské výchovy (problematika dospívání) s využitím jazykové struktury „used to“.

The History of English

Tento modul se zaměřuje na některé historické vlivy, které působily na vývoj anglického jazyka a problematiku slov cizího původu.

The Wordsmith

Tento modul se zaměřuje na jazykové hry a stavbu slov.

Návrat do English EXTRA - angličtina pro SŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010