Barevná doplňovačka
(Zeměpis)

Připojený soubor: barevna-doplnovacka.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: zeměpis
Cíl aktivity: v textu opravit nesprávná fakta
Cílový jazyk: viz text
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list s textem, nástěnná mapa

  • Rozdáme žákům pracovní list s větami, kde jsou tučně zvýrazněny názvy barev. Ovšem ne všechny barvy, které se vyskytují v názvu zeměpisného objektu, jsou správně.
  • Žáci rozhodují, zda je barva správně, či nikoli. V případě, že barvu považují za chybnou, napíší vedle tu správnou. Pokud si myslí, že je barva v pořádku, označí ji znaménkem.
  • Ke každé větě žáci napíší, kolik chtějí vsadit na správnou odpověď. Jako základ dostanou 100 bodů. Pokud si jsou správností jistí, vsadí hodně (max. 100 bodů), pokud si jistí nejsou, vsadí méně (min. deset bodů).
  • Když jsou hotovi, zkontrolují si své odpovědi podle mapy. Za každou správnou odpověď si žák k základu 100 bodů přičte body, které původně na správnou odpověď vsadil. Za každou špatnou odpověď si žák od základu 100 bodů odečte body, které původně na tuto odpověď vsadil. Žák s nejvíce body vyhrává.

Pozn.: Pokud někteří žáci přijdou o všechny body, nebo se dokonce dostanou do minusu, můžeme jim půjčit dalších 100 bodů, ale na konci hry nám musejí vrátit bodů 200.

Classroom language:

Decide if the colours in the names are correct or not. Rozhodněte, zda jsou barvy v názvech správné, či ne.
If the colour is fine, tick the sentence. Pokud je barva v pořádku, větu označte.
If there is a mistake, write down the correct answer. Pokud je tam chyba, napište správnou odpověď.
Write in your bet. Napište svou sázku.
If you are confident, bet a lot. Pokud jste si jistí, vsaďte hodně.
If you aren`t so confident, bet a little. Pokud si nejste jistí, vsaďte málo.
Check if you were correct. Zkontrolujte, zda jste měli pravdu.
If you were correct, add your bet to point your total score. Pokud jste měli pravdu, připočtěte svou sázku k celkovým bodům.
If you were wrong, subtract your bet sázku od celkového počtu bodů. Pokud jste neměli pravdu, odečtěte svou from your total score.

Správné odpovědi:

Anglicky:

People of Turkey, Russia and Georgia can easily go swimming in the Black Sea.
In Northern Europe, the Kola Peninsula is bathed by the waters of the White Sea.
The Yellow River in China empties into the Yellow Sea and is one of the biggest rivers in Asia.
The Red Sea separates the Arabian Peninsula from Africa.
The most western African nation is called Cape Verde*, in the Atlantic Ocean.
White Island lies beyond the Arctic Circle in the Kara Sea.
The Blue Mountains rise about 50 km west of Sydney.

Česky:

Obyvatelé Turecka, Ruska a Gruzie se mohou koupat v Černém moři.
Na severu Evropy je poloostrov Kola omýván Bílým mořem.
Žlutá řeka ústí do Žlutého moře a je jednou z největších řek v Asii.
Arabský poloostrov odděluje od Afriky Rudé moře.
Nejzápadnější místo Afriky se nazývá Zelený mys.
Za polárním kruhem leží v Karském moři Bílý ostrov.
50 km západně od Sydney se tyčí Modré Hory.

* Název Cape Verde je převzat ze španělského jazyka, verde znamená zelený.


Návrat do:
Zeměpis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010