Přírodopis
(Strana 3)

Květ - popis obrázku

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: správně označit části květu
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: kvet-popis-obrazku.pdf

Lidské tělo - kvíz

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: správně odpovědět na otázky týkající se fungování lidského těla
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: lidske-telo-kviz-2listy.pdf

Lidské orgány

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: pamatovat si slova ve správném pořadí
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: lidske-organy.pdf

Lidské tělo - osmisměrka

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: v osmisměrce najít termíny týkající se lidského těla a přiřadit je pod správný systém (nervový, dýchací, imunitní atd.)
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: lidske-telo-osmismerka.pdf

Masožravci, býložravci, všežravci

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: rozlišit masožravce, býložravce a všežravce podle tvaru zubů
Časový nárok: 15 minut

Microorganisms (Definitions)

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Mikroorganismy - doplň slova do vět

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: do vět doplnit chybějící slova
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: mikroorganismy-dopln-slova.pdf

My Healthy Plate

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Napiš co nejvíce zvířat

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: kategorizace zvířat
Časový nárok: 10 minut

Nejnebezpečnější zvíře

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: porozumění mluvenému projevu, schopnost odpovědět na otázky, dovědět se, které zvíře je nejnebezpečnější
Časový nárok: 20 minut

Strana: 1 <<... | 3 | 4 | 5 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010