Přírodopis
(Strana 2)

Fruit

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

FRUIT - křížovka

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova ke zdraví
Cíl aktivity: zopakovat si názvy různých druhů ovoce
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: fruit-krizovka.pdf

FUNNY FOREST

Téma: fauna Jizerských hor, jednoduchá klasifikace
Průřezové téma: Mediální výchova (jak jsou divoká zvířata a hrozba s nimi spojená prezentována v tisku), Osobnostní a sociální výchova (znát místní prostředí), Environmentální výchova (ochrana životního prostředí, vztah mezi přírodou a člověkem), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (evropská spolupráce při ochraně zvěře a přirozeného prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: funny-forest.doc

Genetika - definice slov

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: k termínu najít jeho správnou definici
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: genetika-definice-slov-3listy.pdf

Hmyz - části těla

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: popsat části těla hmyzu
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hmyz-casti-tela.pdf

Human Body Systems

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Jak starý je ten strom?

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis - environmentální výchova
Cíl aktivity: určit stáří stromu na základě letokruhů
Časový nárok: 20 minut

Jsi smraďoch?

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zábavnou formou rozšířit slovní zásobu týkající se osobní hygieny
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: jsi-smradoch-2listy.pdf

Kupte si zajímavé věty o lidském těle!

Doporučený ročník: 6., 7.
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: posoudit, zda věty v aukci jsou pravdivé či ne a nakoupit fakticky i gramaticky správné věty
Časový nárok: 15 – 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: kupte-si-zajimave-vety-o-lidskem-tele-prac.list.doc

Kurděje - doplň text

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: doplnit slova do textu
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: kurdeje-dopln-text-2listy.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010