Přírodopis
(Strana 1)

Deštné pralesy - doplň text

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: doplnit text o typech deštných pralesů
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: destne-pralesy-dopln-text.pdf

DIGESTIVE ROLLERCOASTER

Téma: trávicí systém
Průřezové téma: Multikulturní výchova (názory na stravování a jídlo ve světě, zvyky ve stravování), Mediální výchova (marketing a reklama na potraviny jako luxus a nezbytnost), Osobnostní a sociální výchova (vyvážená a zdravá strava), Environmentální výchova (problémy související s lidským odpadem / kanalizací), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (výroba potravin a konzumace v EU)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: digestive-rollercoaster.docx

Dinosauři - otázky a odpovědi

Doporučený ročník: 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: k odpovědi přiřadit správnou otázku
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: dinosauri-otazky-a-odpovedi-4listy.pdf

Dokresli obličej

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova
Cíl aktivity: poslepu správně umístit části obličeje do prázdných ilustrací obličejů
Časový nárok: 15 minut

Drobní živočichové - osmisměrka

Doporučený ročník: 6
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: najít slova v osmisměrce
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: drobni-zivocichove-osmismerka.pdf

Faces

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

First Aid

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Food ball

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: do vět doplnit správné slovo
Časový nárok: 10

Připojený soubor: Připojený soubor: food-ball.pdf

Food Chains

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Fresh water fish or sea fish?

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: rozdělit ryby podle sladkovodních a mořských a doplnit text o rybách chybějícími slovy
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: fresh-water-fish-or-sea-fish_worksheet.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010