Description of Animals
(Přírodopis)

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem
Cílový jazyk: Animal Parts: abdomen, wing, leg, head, antenna, whiskers, eyes, feathers, beak… HAVE/HAVEN´T GOT

Description of Animals - interaktivní pracovní list


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010