Co je na tvé kartě?
(Přírodopis)

Připojený soubor: co-je-na-tve-karte.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: vysvětlit pojmy, ostatní hádají, co to je
Cílový jazyk: viz kartičky
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: kartičky se slovy

  • Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech. Každou skupinu navíc rozdělíme na dvojici A a na dvojici B. Dvojice sedí u jednoho stolu čelem k sobě.
  • Každé skupině dáme hromádku karet lícovou stranou dolů. Na hru vyhradíme čas 20 minut. Po uplynutí doby sečteme body, které každá dvojice nasbírala. Určíme jednoho, který bude zapisovat body.
  • Vysvětlíme pravidla.
  • První hráč dvojice A sejme kartu z hromádky a popíše věc, která je na ní napsána. V popisu nesmí použít dané slovo ani jeho část, zároveň není dovoleno používat ruce.
  • Druhý z dvojice A má 30 sekund na to, aby slovo uhodl. Člen dvojice B hlídá čas a po uplynutí limitu zvolá: "Time's up!"
  • Pokud je odpověď správná, dvojice získává dva body. Pokud odpověď správná není, dostává šanci druhá dvojice. Za správnou odpověď však získává už jen jeden bod.
  • Potom je na řadě dvojice B. Postup se opakuje.
  • Vyhrává dvojice s nejvíce body.

Classroom language:

Split into pairs and decide who is A and who is B. Rozdělte se na dvojici A a dvojici B.
Put the cards face down. Položte karty lícem dolů.
Take a card, and describe the thing on it. Vezměte si kartu a popište věc na ní.
You cannot use your hands to help you. Nesmíte si pomáhat rukama.
You have 30 seconds to listen and guess the correct answer. Máte 30 sekund na poslech a uhodnutí odpovědi.
Check the time, please. Zkontrolujte, prosím, čas.
After 30 seconds call out: Time's up! Po 30 sekundách zvolejte: Čas vypršel!
You score two points for a correct answer. Za správnou odpověď máte dva body.
If the answer is wrong, B has a chance and scores one point if the answer is correct. Pokud je odpověď špatná, dvojice B má šanci získat bod za správnou odpověď.
Then it's B's turn to take a card. Poté je na řadě s výběrem karty dvojice B.

Doplňková aktivita 1:

Skupiny si vymyslí další tři slova podobná těm, která jsou na kartičkách. Na papír společně napíší co nejpřesnější popis (do dvou vět). Potom zástupci skupin přečtou popisy z papíru ostatním a ti na další papír píší slova, o kterých se domnívají, že odpovídají popisu.

Doplňková aktivita 2:

Žáci pracují ve dvojicích. Ze slov na kartičkách si vyberou dvě až tři, která použijí v jedné větě. Podstatná jména mohou použít v jednotném i množném čísle. Věta se dvěma slovy je za dva body, věta se třemi slovy je za pět bodů. Stanovíme časový limit.


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010