An Animal or a Human
(Přírodopis)

Připojený soubor: an-animal-or-a-human.pdf

Doporučený ročník: 6.
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Cíl aktivity: roztřídit části těla na lidské a zvířecí, nakreslit smyšlené zvíře podle popisu
Cílový jazyk: části lidského i zvířecího těla (beak, whiskers, fur, claws, etc.)
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní listy

  • Zopakujeme si s žáky části lidského těla např. pomocí hry Simon says nebo Touch your friend´s ears.
  • Požádáme žáky, aby si rozdali pracovní listy.
  • V prvním cvičení žáci šipkami přiřazují části těla k obrázkům.
  • Ve druhém cvičení žáci třídí slovní zásobu do skupin.
  • Nakonec žáci podle popisu zachycují smyšlené zvíře a poté se postup obrátí, tentokrát nakreslí lidskou postavu a poté k ní vytvoří popis.
  • Výtvory žáků nakonec vystavíme.

Classroom language:

Doplň tabulku slovy z prvního cvičení.
Simon says touch your eyes. Simon říká, dotkni se očí.
Match the body parts to the pictures. Přiřaď části těla k obrázkům.
Complete the chart with the words from exercise 1. Doplň tabulku slovy z prvního cvičení.
Read the description and draw the animal. Přečti si popis a nakresli zvíře.
Draw a human and describe it then. Nakresli člověka a pak jej popiš.

Správné odpovědi:

Humans Animals Both
HAIR FEATHERS MOUTH

BEAK BODY

WING ARM

WHISKERS HEAD

CLAWS EYE

TAIL EAR

FUR FOOT

PAWS EYE


LEG


NOSE


HAND

Note: most words are common for both as humans and monkeys are very close.


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010