Co jsem za zvíře?
(Přírodopis)

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: uhádnout popisované zvíře
Cílový jazyk: jména zvířat
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: tabule

  • Řekneme, že jsme zvíře, ale neprozradíme které, jen o sobě mluvíme, např. co děláme, co umíme, co jíme. Jako nápovědu můžeme na tabuli napsat začátky vět (viz níže).
  • Když žáci uhádnou, které zvíře jsme, požádáme je, aby také v duchu mysleli na zvíře, kterým by chtěli být, které obdivují nebo mají rádi. Nesmějí ho však vyslovit nahlas.
  • Promyslí si, jak by se popsali a co by o sobě řekli, aby ostatní mohli hádat.
  • Vyvoláme několik žáků, aby o sobě mluvili jako o zvířeti a zbytek třídy hádá.
  • Nakonec žáci dělají totéž ve dvojicích, aby se vystřídali všichni.

Classroom language:

I'm an animal. Jsem zvíře.
I live in… Žiji…
I'm afraid of… Bojím se…
During the day I… Během dne…
I normally live for (30 years). Normálně žiji (30 let).
At night I… V noci…
I can… Umím…
I eat… Jím…
(Mice) are afraid of me. (Myši) se mě bojí.
What animal am I? Které zvíře jsem?
Imagine you are an animal. Představte si, že jste zvíře.
Don't tell anybody which one. Neříkejte nikomu které.

Interaktivní pracovní list k tématu: Animals: True or False


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010