Planeta Země - doplň text
(Přírodopis)

Připojený soubor: planeta-zeme-dopln-text.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, fyzika
Cíl aktivity: do textu doplnit chybějící slova z tabulky
Cílový jazyk: viz text
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, slovník

  • Žáci pracují samostatně. Do textu doplňují slova z tabulky.
  • Pak si celý text společně přečteme.

Pozn.: Lze zadat jako domácí úkol.

Správné odpovědi:

Planet Earth

The Earth is the third planet from the Sun in our Solar System. It's the planet we evolved on and the only planet in our Solar System that is known to support life. The Earth is about 12,756 km in diameter and it is the fifth-largest planet in our Solar System. In kilogrammes, the Earth's mass is about 5.98 x 1024 which makes the Earth the densest planet in our Solar System. To escape the Earth's gravitational pull, an object must reach a velocity of 11,180 m/sec.

The Earth's atmosphere is the thin layer of gases that surrounds the Earth. It´s comprised of 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide, and some other gases.

The Earth has one moon. The moon is about one quarter of the diameter of the Earth. The moon may have once been a part of the Earth and it may have been broken off from the Earth during a catastrophic collision of a huge body with the Earth billions of years ago.

On average, the Earth orbits the Sun at 149,600,000 km. The Earth is closest to the Sun around January 2nd of each year when we are 147.1 million km away. The Earth is the furthest away from the Sun around July 2nd of each year when we are 152.6 million km away.

One day on planet Earth takes 23.93 hours. One Earth year takes 365.26 Earth days, that is to say it takes the Earth 365.26 days to orbit the Sun once. The Earth's rotation is slowing down very slightly over time, about one second every 10 years.

The Earth's axis is tilted from the perpendicular to the plane of the ecliptic by 23.45°. This tilting is what gives us the four seasons of the year: Spring, Summer, Autumn, and Winter. Since the axis is tilted, different parts of the globe are oriented towards the Sun at different times of the year, this affects the amount of sunlight each part on the globe receives.

Připojený zvukový záznam


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010