Chuťové pohárky
(Přírodopis)

Připojený soubor: chutove-poharky.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: na obrázku vyznačit chuťové pohárky
Cílový jazyk: taste buds, tongue, sweet, bitter, salty, sour
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky

 • Každý žák dostane kopii pracovního listu. Učitel/ka má navíc velký obrázek jazyka.
 • Vysvětlíme, že mají obrázek jazyka a na něm jsou vyznačeny chuťové pohárky "You have got a picture of a tongue with taste buds on it." (Žáci mají již znalosti z hodin v rodném jazyce.)
 • Řekneme, jakou barvou mají jednotlivé části jazyka vybarvit, a přitom ukazujeme na velký obrázek jazyka, abychom si byli jistí, že žáci vybarví správně.

  "Colour the sweet areas of the tongue pink.
  Colour the sour areas of the tongue yellow.
  Colour the bitter areas of the tongue green.
  Colour the salty areas of the tongue blue."

 • Žáci vystřihnou obrázky jídel, které jsou také na pracovním listě, a nalepí je na správné místo na jazyku "Cut out the foods, and glue them onto the correct places of the tongue."
 • Žáci vybarví jídla stejnou barvou, jako jsou vybarveny chuťové pohárky: "Colour the foods in the same colour as their matching tastes."
 • Nakonec děti říkají, jak které jídlo chutná: "Ice-cream is sweet. Lemons are sour." apod.

Classroom language:

You have got a picture of a tongue with the taste buds on it. Máte obrázek jazyku s chuťovými pohárky.
Colour the sweet areas of the tongue pink. Sladké místo na jazyku vybarvěte růžovou.
Colour the sour areas of the tongue yellow. Kyselé místo na jazyku vybarvěte žlutou.
Colour the bitter areas of the tongue green. Hořké místo na jazyku vybarvěte zelenou.
Colour the salty areas of the tongue blue. Slané místo na jazyku vybarvěte modrou.
Cut out the foods, and glue them onto the correct places of the tongue. Vystřihněte jídla a nalepte je na správná místa na jazyku.
Colour the foods, the same colour as their matching tastes. Vybarvěte jídla stejnou barvou jako chutě.
Ice-cream is sweet. Zmrzlina je sladká.
Lemons are sour. Citróny jsou kyselé.
The Medicine is bitter. Lék je hořký.
The pizza is salty. Pizza je slaná.

Doplňková aktivita:

Přineseme do třídy jídla různých chutí a provedeme s žáky ochutnávku. Žáci se zavřenýma očima ochutnávají jídlo a zkouší hádat, co to je a zda jim to chutná nebo ne. ("Come here please and close your eyes. Open your mouth. Taste this food. What is it? Do you like it?")


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010