Co dáme na talíř?
(Přírodopis)

Připojený soubor: co-dame-na-talir-4listy.pdf

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: podpořit zdravé stravování
Cílový jazyk: different types of food; healthy eating, carbohydrates, vegetables, fruit, desserts, protein
Časový nárok: různí se
Pomůcky: hrací list, kostky, obrázky s potravinami

  • Principem hry je co nejrychleji "zaplnit svůj talíř" zdravým jídlem. Předem si připravíme dostatečné množství kopií hracího listu (prázdný talíř) a obrázků potravin.
  • Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech.
  • Každá skupina dostane rozstříhané Mystery cards s instrukcemi, které různými způsoby mění průběh hry, a instrukce na Scoring card odpovídají číslu padlému na kostce. Dále okopírované a rozstříhané druhy potravin.
  • Každý ve skupině dostane list s předkreslenými prázdnými talíři, kam si během hry bude servírovat jídlo.
  • Kdo jako první ze skupiny zaplní svůj talíř jídlem, je vítěz.

Classroom language:

Fill your plates with healthy foods as quickly as posibble. Zaplňte svůj talíř zdravým jídlem co nejrychleji.
Make groups of 4. Vytvořte skupiny po 4.
Roll the dice and read the instruction on the scoring card. Hoďte kostkou a přečtěte instrukce na scoring card.
If you get a mystery card, read the instruction on it. Pokud máte mystery card, přečtěte instrukce.
The first one to fill their plate is the winner. Kdo první zaplní talíř, je vítěz.

Interaktivní pracovní list k tématu: My Healthy Plate


Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010