Co jíme - domino
(Přírodopis)

Připojený soubor: co-jime-domino-3listy.pdf

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: rozšířit slovní zásobu týkající se jídla a stravování a uvědomit si, co jíme
Cílový jazyk: vitamin, nutrient, balanced diet, carbohydrate, source of energy, calorie intake, tissue repair, fat, protein, unsaturated fat, insulation, deficiency disorder, dehydration; consist(s) of, provide...
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: karty na domino

  • Pokud máme ve třídě dostatek prostoru, každou kartu na domino okopírujeme na formát A4 a každé skupině žáků, mohou být i početnější, dáme jednu sadu. Skupiny potřebují kolem sebe dostatek prostoru pro pokládání karet. Hru můžeme realizovat i na hřišti, chodbě nebo v tělocvičně. Jestliže takovou možnost ve škole nemáme, karty ponecháme v malém měřítku a žáci hrají v lavici.
  • Žáci pokládají karty vedle sebe tak, aby na otázku navazovala správná odpověď, karty tvoří uzavřený kruh.
  • Skupina, která první správně sestaví domino, vyhrává.
  • Informace si společně přečteme a doplníme případné mezery v porozumění textu.

Classroom language:

Place the cards next to each other in such a way that a question is followed by the correct answer. Pokládejte karty vedle sebe tak, aby po otázce následovala správná odpověď.

Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010