Co cítíš? - experiment
(Přírodopis)

Připojený soubor: co-citis-experiment.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Cíl aktivity: poslepu rozeznat různé pachy
Cílový jazyk: sense of smell, vinegar, coffee, mustard, lemon juice, fresh bread…
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: sklenice s různými substancemi uzavřené víčkem, šátek na zavázání očí, pracovní list s tabulkou

  • Na úvod se žáků zeptáme, zda si myslí, že mají dobrý čich: "Do you think you have a good sense of smell?"
  • Sdělíme jim, že provedeme experiment, který ukáže, jak dobrý mají čich: "We are going to do an experiment that will test how good your sense of smell is."
  • Připravíme si několik sklenic obsahujících různé substance, které mají výrazný pach. Žáci by je měli být schopni identifikovat. Můžeme použít např. ocet (vinegar), citrónovou šťávu (lemon juice), cibuli (onion), hořčici (mustard), kávu (coffee), zubní pastu (toothpaste), čokoládu (chocolate) aj.
  • Žáky rozdělíme do družstev.
  • Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce, který se zavázanýma očima identifikuje substanci ve sklenici, odstraní víčko, přičichne a opět sklenici uzavře: "Take the lid off this jar. Have a good sniff of the substance inside. Put the lid back on."
  • Poté se vrátí ke svému družstvu a zapíše do pracovního listu, co si myslí, že to je za látku: "Write down what you think it is in the 'My Guess' column."
  • Totéž opakujeme u ostatních sklenic.
  • Na závěr se žáků zeptáme, kolikrát uhodli správně, co bylo nejtěžší rozpoznat, co naopak nejlehčí: "How many smells did you guess correctly?
  • What smell did you find the easiest to recognise? What smell did you find the most difficult to recognise?"

Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010