Činnost srdce - experiment
(Přírodopis)

Připojený soubor: cinnost-srdce-experiment.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: přírodopis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: měření pulsu po různě náročných aktivitách, za světla a potmě
Cílový jazyk: circulatory system, heartbeat, blood pressure, pulse, heart rate
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list s tabulkou

  • Nejdříve předvedeme žákům, jak si mohou změřit puls a poté počítáme údery po dobu 15 sekund.
  • Potom rozdáme tabulku, do které zaznamenávají svá měření.
  • Žáci vykonávají aktivity různě fyzicky náročné, např. stání, sezení, běh na místě, dřepy, procházku po třídě, skákání na místě. Po ukončení každé aktivity si žáci měří puls po dobu 15 sekund.
  • Následně vyzveme žáky, aby tipovali, zda se jejich srdeční puls změní, pokud zhasneme nebo zatáhneme rolety: "Do you think that your heart rate will change if I turn off the lights?"
  • Zhasneme nebo zatáhneme rolety a žáci si měří puls v šeru: "Take your pulse with the lights off." Dojdou k výsledku, že puls je pomalejší než za světla. Ptáme se, proč tomu asi tak je: "Why do you think this happened?"
  • Nakonec si společně shrneme, za jakých podmínek naše srdce bije rychleji a kdy naopak pomaleji.
  • Pokud máme možnost přinést do hodiny měřič tlaku, můžeme žákům změřit krevní tlak.

Classroom language:

You can feel your heatbeat by doing this. Takto si můžete měřit puls.
Record your measurements in the table. Zaznamenávejte svá měření do tabulky.
Take your pulse for 15 seconds after each activity. Měřte si puls po každé aktivitě po dobu 15 sekund.
Stand up. Stoupněte si.
Sit down. Sedněte si.
Walk around the classroom. Projděte se po třídě.
Jump. Skákejte.
Run. Běhejte.
Do squats for 1 minute. Dělejte dřepy po dobu jedné minuty.
Do you think that your heart rate will change if I turn off the lights? Myslíte, že se frekvence vašeho srdce změní, když zhasnu světlo?
Take your pulse with the lights off. Změřte si puls, když jsou zhasnutá světla.
We are more relaxed with the lights off. Jsme více uvolnění, když jsou světla zhasnutá.
What happens when you are more relaxed? Co se děje, když jste uvolnění?
Our heart rate will probably slow down. Pravděpodobně naše srdce zpomalí.
The heart beats faster when it works harder, i.e. with more physical activity and less relaxation. Srdce bije rychleji, když více pracuje s větší fyzickou námahou a menší relaxací.
Your blood pressure is 75 over 120. Tvůj krevní tlak je 75 na 120.

Návrat do:
Přírodopis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010