Občanská výchova
(Strana 6)

Temperament

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: rozlišit druhy temperamentu
Časový nárok: 30 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: temperament.pdf

Terrorism in the quote

Doporučený ročník: 9.
Předmět: občanská výchova (terorismus)
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, literatura
Cíl aktivity: vést dialog o terorismu; složit citát
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: terrorism-in-the-quote-prac.-list.doc

THE CRIMINAL QUIZ

Téma: protiprávní jednání a právo v každodenním životě
Průřezové téma: Výchova demokratického občana (zákon, práva), Multikulturní výchova (rozdíly v zákonech a systémech ve světě), Mediální výchova (formáty a důvody oblíbenosti show)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: the-criminal-quiz.doc

Upřímnost

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: vyjádřit vlastní názor a vyslechnout názor ostatních, vyhodnotit situaci ze všech úhlů před vyřčením soudu, uvědomit si situaci, kdy máme být upřímní a poctiví
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: uprimnost.pdf

Vliv kouření na tělo

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: porozumět vlivům nikotinu na lidské tělo
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: vliv-koureni-na-telo.pdf

Volby

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - výchova demokratického občana
Cíl aktivity: poskládat písmena ve slově do správného pořadí, aby vznikl smysluplný termín
Časový nárok: 10 minut

Volný čas

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: pomocí grafu porovnat, jak studenti z různých zemí tráví volný čas
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: volny-cas.pdf

Watoto: děti-dětem

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: občanská výchova - multikulturní výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: zjistit informace o druhé osobě a sdělit je ostatním
Časový nárok: 20 minut

World Religions

Doporučený ročník: 7,8,9
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Zelená karta

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova
Cíl aktivity: zapamatovat si získané údaje, umět dobře reagovat na otázky
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: zelena-karta.pdf

Strana: 1 <<... | 4 | 5 | 6 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010