Občanská výchova
(Strana 2)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: mluvit o sobě samém, zamyslet se nad sebou, nestydět se říci, v čem jsem dobrý/á a v čem jsou mé slabiny
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: ja.pdf

Jobs

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Kdo chybí?

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: utužit třídní kolektiv
Časový nárok: 10 minut

Kdo přežije?

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zamyslet se, co je důležité a podstatné, jaké jsou v životě priority
Časový nárok: 20 minut

Kolik jídla týdně sní rodina?

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: porovnat množství potravin, které zkonzumují rodiny z různých koutů světa za týden
Časový nárok: 20 minut

Lidská práva

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova - výchova demokratického občana
Mezipředmětové vazby: dějepis, zeměpis
Cíl aktivity: uvědomit si, že každý člověk má mnoho základních práv, zařadit práva do konkrétních kategorií, konkrétní právo člověka spojit s kategorií lidských práv
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: lidska-prava.pdf

Lovci lidí

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: občanská výchova - environmentální výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: zjistit, jak ekologicky se spolužáci chovají
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: lovci-lidi.pdf

Love is in the Air

Doporučený ročník: 6.
Předmět: občanská výchova (život v rodině a mimo ni)
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, literatura
Cíl aktivity: vyjádřit, co je láska; složit citát
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: love-is-in-the-air.pdf

Malá a velká rodina

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: vyjádřit vlastní názor, porovnat život jedináčka a dítěte s více sourozenci, umět poradit
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: mala-a-velka-rodina.pdf

Materiální & duchovní kultura

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: rozlišit pojmy hmotné kultury od pojmů duchovní kultury člověka
Časový nárok: 15 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010