Občanská výchova
(Strana 1)

DON'T ACT LIKE THAT

Téma: temperament a lidské vztahy
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (hodnocení bohatství v poměru bohatý hollywoodský herec a chudý africký farmář), Mediální výchova (kultura a soukromí celebrit pohledem tisku, role a status herců)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: dont-act-like-that.doc

Důležitá čísla a data - bingo

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: vyprávět o důležitých osobních událostech a jevech
Časový nárok: 15 minut

Emoce

Doporučený ročník: 6
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: rozpoznat a pojmenovat druhy emocí
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: emoce.pdf

Hádej, co dělám

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: žádat o informace, schopnost dedukovat
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hadej-co-delam.pdf

Hádka

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: podle fotografie odhadnout předmět hádky mezi dvěma lidmi a připravit si hádku ve dvojici
Časový nárok: 20 minut

Hlavy států a politici

Doporučený ročník: 7
Předmět: občanská výchova - výchova demokratického občana
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: přiřadit jméno politika k politické funkci, kterou vykonává
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hlavy-statu-a-politici.pdf

HOW IT STARTED

Téma: patriotismus, rodná země, jak je vnímána Česká rep.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vztah k rodné zemi), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vnímání České rep. a mezinárodní postavení), Mediální výchova (jak je Česká rep. prezentována v zahraničních médiích)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: how-it-all-started.doc

Human Temperament

Doporučený ročník: 6
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Ideální rozvrh

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: mluvit o aktivitách podle denního rozvrhu, vyjádřit svůj názor
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: idealni-rozvrh-2listy.pdf

Index tělesné hmotnosti

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis, matematika
Cíl aktivity: vypočet vlastního BMI
Časový nárok: 10 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010