Bezpečnostní symboly
(Občanská výchova)

Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-3listy.pdf

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: chemie, fyzika
Cíl aktivity: k symbolu přiřadit jeho význam
Cílový jazyk: viz texty na kartičkách
Časový nárok: 10 - 15 minut
Pomůcky: kartičky se symboly a texty

  • Žáci ve skupinách k sobě přiřazují kartičky s bezpečnostními symboly a kartičky s textem, který popisuje význam symbolu.
  • Skupina, která jako první správně vytvoří dvojice kartiček, vyhrává.
  • Potom se žáků ptáme, kde se mohou jednotlivé symboly vyskytovat a proč vlastně byly vytvořeny.

Classroom language:

Match the symbols with the texts. Přiřaďte symboly k textům.
Where can you see these symbols? Kde můžete tyto symboly vidět?
Why were the safety symbols created? Proč byly bezpečnostní symboly vytvořeny?

Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010