Chudoba - test
(Občanská výchova)

Připojený soubor: chudoba-test.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zjistit, co žáci vědí o chudobě
Cílový jazyk: viz test
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list s otázkami, dataprojektor

  • Ve třídě umístíme v dostatečné vzdálenosti od sebe písmena A, B a C velkého formátu.
  • Přečteme a/nebo na dataprojektoru promítneme první otázku kvízu a všechny tři varianty odpovědí.
  • Kdo si myslí, že správná odpověď je A, stoupne si k písmenu A atd.
  • Když už všichni stojí u některého z písmen, řekneme správnou odpověď.
  • Tímto způsobem postupujeme u každé otázky.
  • Pokud žáci odpovědí správně jen v málo případech, nevadí. Záměrem kvízu je, aby se žáci dozvěděli něco nového.
  • Když jsou všechny otázky zodpovězeny, můžeme se u každé otázky pozastavit a rozvinout diskusi, např. jak HIV přispívá k chudobě, jak čistá pitná voda ovlivňuje kvalitu života apod. (samozřejmě záleží na jazykových znalostech žáků).

Classroom language:

If you think that the correct answer is A, go to the letter A. Pokud si myslíte, že správná odpověď je A, běžte k písmenu A.
How does HIV contribute to poverty? Jak HIV přispívá k chudobě?
What difference does having clean water make to someone's quality of life? Jak rozdílná je kvalita života člověka, když má čistou vodu?

Správné odpovědi (vyznačeny tučně):

01 What percentage of the world's population lives on less than 50p/€0.75 a day?

A) 2% B) 7% C) 20 %

02 The three richest people in the world have more wealth than how many of the world's poorest countries?

A) 3 B) 20 C) 48

03 To address the worst effects of poverty the world's wealthiest countries could give away a percentage of their income each year to poorer countries or development organisations. What percentage do they need to give to solve these problems?

A) less than 1% B) just over 6% C) more than 15 %

04 How many people in sub-Saharan Africa are HIV-positive?

A) 5 million B) 18 million C) 25 million

05 One of the Millennium Development Goals is that all children should have access to primary education by 2015. How many children currently do not go to primary school?

A) 50 million B) 115 million C) 200 million

06 How many people in the world don't have access to clean water?

B) 500 million B) 1.1 billion C) 2 billion

07 How many children die of preventable diseases each day?

A) none B) 5,000 C) 30,000

08 How many people in developing countries go to bed hungry every day?

A) 799 million B) 546 million C) 427 million

09 What percentage of the 1.3 billion people, who live in extreme poverty, is female?

A) 40 % B) 50 % C) 70 %

Varianta:

Test rozdáme žákům do lavic, ve dvojicích se pokoušejí zaškrtnout správné odpovědi.


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010