Důležitá čísla a data - bingo
(Občanská výchova)

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: vyprávět o důležitých osobních událostech a jevech
Cílový jazyk: čísla, data
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: papír, tužka

  • Žáci si na papír předkreslí tabulku na bingo (3x3 políčka).
  • Do každého políčka zapíší jedno číslo, které nějakým způsobem souvisí s jejich životem a má pro ně význam (datum narození příbuzných, heslo, telefonní číslo, číslo domu aj.).
  • Potom chodí po třídě a hledají osoby, které mají stejné číslo. Pokud někoho takového najdou, musejí si říci, co pro ně daný číselný údaj znamená, a zapamatovat si to, popř. si udělat do políčka poznámku.
  • Vyhrává ten, kdo vyškrtá políčka jako první nebo má po daném časovém limitu vyškrtaných políček nejvíce.
  • Každý, kdo našel někoho se stejným číselným údajem jako má on/ona, řekne, co zjistil od spolužáků. Ostatní vysvětlí, co pro ně znamenají čísla, která se jim nepodařilo vyškrtat.

Classroom language:

Make a grid of three by three squares. Nakreslete si tabulku 3x3 čtverečky.
In each square write a number or date that means something to you, e.g. the date of birth for a family member, a telephone number, password… Do každého čtverečku napište číslo nebo datum, které pro vás něco znamenají, např. datum narození člena rodiny, telefonní číslo, heslo…
Walk around the classroom and find somebody who has got the same number as you have. Choďte po třídě a najděte někoho, kdo má stejné číslo jako vy.
Ask your friend what the number means for him/her and remember it. Zeptejte se kamaráda/ky, co pro něj/ní číslo znamená a zapamatujte si to.
What do the numbers mean to your friend/you? Co čísla znamenají pro vašeho/vaši kamaráda/ku /pro tebe?

Interaktivní pracovní list k tématu: Numbers


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010