Bydlení
(Občanská výchova)

Doporučený ročník: 8
Předmět: občanská výchova
Cíl aktivity: diskutovat na téma bydlení, rozpoznat pravdivé/nepravdivé tvrzení
Cílový jazyk: názvy místností a jejich funkce, formy bydlení; there is/there are, can
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: židle, kartičky s názvy místností (učitel/ka připraví sám/a)

  • S žáky diskutujeme na téma bydlení. Hovoříme o formách bydlení, cenách bytů či domů atd. (obecně i konkrétně o jejich bydlení).
  • Žáci sdělují, co by podle nich měla každá bytová jednotka zahrnovat, jakou mají jednotlivé místnosti funkci a využití.
  • Společně postavíme židle do kruhu. Počet židlí musí odpovídat počtu žáků.
  • Postavíme se doprostřed kruhu a každému žákovi dáme název místnosti (living room, kitchen, cellar atd.). Několik žáků dostane stejný název. Názvy si mohou vylosovat.
  • Než začneme samotnou hru, přesvědčíme se, že každý ví, jakou představuje místnost, např. můžeme říct "Hands up, living rooms!"
  • Vysvětlíme, že až zvoláme: "Living rooms!", žáci, kteří dostali tento název místnosti, si musejí vyměnit židle. Když zvoláme: "Fruit salad!", židle si musí vyměnit všichni.
  • Takto zahrajeme několik kol.
  • Zase zvoláme název místnosti, ale tentokrát, když si žáci mění židle, sedneme si na jednu z nich. Jeden tak zůstává stát. Stává se tak tím, kdo vyvolává. Hra může začít znovu.

Classroom language:

(Obývací pokoje), zvedněte ruce!
You are (living rooms). Vy jste (obývací pokoje).

Hands up, (living rooms)!

Doplňková aktivita:

Žáci následně vyplní tabulku, kde mají za úkol od sebe odlišit pravdivá a nepravdivá tvrzení a následně ta nepravdivá opravit.

Statement True False
You can sleep in a hall.

You can bathe in the kitchen.

You can watch TV, sit and read a book in the living room.

You cook in the kitchen.

You place your shoes in the bedroom.

There is a toilet in the cloak-rooms.

Interaktivní pracovní list k tématu: My House


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010